Tollarträff hösten 2009
Två bilder från 2009 års sista tollarträff på åsen.
Översta bilden är på Zacco´s duktiga syster Nelli med matte Lotta som tränar tolling.
Uppslutning var bra och jag hoppas att vi får lika trevligt 2010.
Idag har Zacco fått den första sprutan mot rabies.
Om 3 veckor är det dags med den andra, sen får vi vänta i minst 120 dagar på
resultatet av dessa.
Fortsättning följer.

Two images from the 2009 final tollarmeeting on the ridge. The top image is of Zacco's talented sister Nelli with Lotta who trains Tolling. Attendance was good and I hope we get as nice 2010th Today Zacco received the first syringe against rabies. In about 3 week it´s time with the other, then we must wait for at least 120 days on the outcome. To be continued.