Årets första spårträning 4/1-09 på Åsen.


Zacco rullar sig i snön efter ett gott spårarbete i ganska svåra spårförhållanden.
Snö på vissa ställen, och tö på vissa där solen hunnit tina upp marken delvis.