Länkar

Idag har jag lagt in en ny länk (på höger sida en bit ner på bloggen) Juni/Juli 2009, den styr direkt till Picasa webalbum.
Tanken är att dom flesta bilderna skall finnas där i framtiden.