Pass

Nu har Zacco fått sitt pass.
Det visade sig att han hade börjat bilda antikroppar vid återbesöket.
När vi ändå var där så passade vi på att chipmärka honom.
Tyvärr har han skadat sin trampdyna på höger framtass, så vi måste ligga
lågt med träningen ett tag framöver, det har börjat att läka men skinnet är väldigt skört.
Det gäller att vara i trim till höstens jakter.
Now Zacco have received his passport. It turned out that he had begun to produce antibodies for the return visit. While we were there , we decided to chip mark him. Unfortunately, he has injured his foot pad on the right front paw, so we must lie low with the training a while , it has begun to heal but the skin is very fragile.
He have to be in shape for the autum hunts.